Category: บริหารงานทั่วไป

อบจ.โคราช !!! เปิดช่องทางเข้าถึงเรา ง่ายๆเพียง ปลายนิ้วสัมผัส Add Line มาที่ @koratpao

#ให้เราใกล้คุณ_เพียงนิ้วสัมผัส อบจ.โคราช !!! เปิดช่องทางเข้าถึงเรา ง่ายๆเพียง ปลายนิ้วสัมผัส Add Line มาที่ @koratpao กันนะคะ #รับร้องเรียน #ร้องทุกข์ #ข่าวสารอบจ #อบจโคราช #นายกหน่อย #โคราชโฉมใหม่

กองแผนและงบประมาณให้บริการจุดคัดกรอง ป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

กองแผนและงบประมาณให้บริการจุดคัดกรอง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อย่างต่อเนื่อง