เป้าหมาย ความสำเร็จ ปี2566 “3สร้าง 2พัฒนา”

               นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  นำคณะเจ้าหน้าที่สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ร่วมปลุกจิตสำนึกและตั้งปณิธานในการปฏิบัติงาน  เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ความสำเร็จ ปี2566  “3สร้าง 2พัฒนา” ตามนโยบายการบริหารงานของ  ดร.ยลดา หวังศุภิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา “3สร้าง 2พัฒนา” #อบจ.โคราช #สร้างคนสร้างเศรษฐกิจสร้างเมืองโคราช #prkoratpao

อบจ.นครนายก ศึกษาดูงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ อบจ.นครราชสีมา

            นายวีระชาติ ทุ่งไผ่เเหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.นครนายก ในโอกาสที่จ่าอากาศเอกสมชาย อิศรานุกูล รองปลัด อบจ.นครนายก พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องการดำเนินงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร และการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและบุคลากร อบจ.นครราชสีมา ให้การต้อนรับ ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ โรงแรมดาราบุรี บูติกโฮเต็ล โคราช   โดยมีนายมนต์เยี่ยม แก้วสูงเนิน ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์…