กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์ ศึกษาดูงาน ศพพ.

(27 มกราคม 2565) นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ นายศิริวัฒน์ ศิริอมรพรรณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์ ที่มาศึกษาดูงานการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ และการให้บริการซ่อมเครื่องช่วยความพิการ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ศพพ.) #อบจโคราช #koratrehabfund

สปสช.เยี่ยมชมการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ และ ศพพ.

(27 มกราคม 2565) กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ให้การต้อนรับ นพ. อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และคณะ ที่มาศึกษาดูงานการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ โดยมีนายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ คณะของ สปสช.…