วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2564  นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ฯ มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแก่ผู้พิการยากไร้ ซึ่งผลิตโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ศพพ.) ในพื้นที่ ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จำนวน 2 ราย

Leave a Reply

Your email address will not be published.