Month: February 2021

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ศพพ.) ออกหน่วยบริการ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อ.พระทองคำ

วันที่  15  กุมภาพันธ์  2564  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ศพพ.) ออกหน่วยบริการ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดทองหลาง ต.พังเทียม อ.พระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา #อบจโคราช #koratrehabfund #สร้างคนสร้างเศรษฐกิจสร้างเมืองโคราช

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ฯ อบจ.นม. มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแก่ผู้พิการยากไร้ฯ

          วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2564  นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ฯ มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแก่ผู้พิการยากไร้ ซึ่งผลิตโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ศพพ.) ในพื้นที่ ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว…