Category: ไม่มีหมวดหมู่

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ลงนาม MOU จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟู “สุขใจใกล้บ้าน” เพิ่ม 8 แห่ง

(25 มีนาคม 2565) ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน และพิธีลงนามความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน กับ อปท. 8 แห่ง ใน 3 อำเภอ ประกอบด้วย…

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์ ศึกษาดูงาน ศพพ.

(27 มกราคม 2565) นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ นายศิริวัฒน์ ศิริอมรพรรณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์ ที่มาศึกษาดูงานการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ และการให้บริการซ่อมเครื่องช่วยความพิการ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ศพพ.) #อบจโคราช #koratrehabfund