ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.นครราชสีมา – สพร. 5 นครราชสีมา จัดหลักสูตร “นวดไทยเพื่อสุขภาพ” ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.นม.) ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2566ณ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.นม.) ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 6 ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.นม.) ลงพื้นที่ประเมินคนพิการที่จำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ในพื้นที่ อ.ห้วยแถลง และ อ.ลำทะเมนชัย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.นม.) ลงพื้นที่ประเมินคนพิการที่จำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ในพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา และ อ.ด่านขุนทด

อบจ.นครราชสีมา – สพร. 5 นครราชสีมา จัดหลักสูตร “นวดไทยเพื่อสุขภาพ”

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพนวด ปีงบประมาณ 2566 โดยเปิดอบรมหลักสูตร “นวดไทยเพื่อสุขภาพ” ระยะเวลาการอบรม 150 ชั่วโมง (หลักสูตร 25 วัน)   สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ –…

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.นม.) ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2566ณ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

                วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.นม.) ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ตามโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2566  ณ…

ข่าวประชาสัมพันธ์