ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.โคราช ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลและเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุฯ ประจำปี 2565 เขต อ.สูงเนิน และ อ.คง อบจ.โคราช ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลและเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุฯ ประจำปี 2565 เขต อ.พระทองคำ อ.ขามทะเลสอ และ อ.โนนสูง อบจ.โคราช ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลและเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุฯ ประจำปี 2565 เขต อ.สีคิ้ว อ.จักราช และ อ.เฉลิมพระเกียรติ อบจ.โคราช ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลและเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุฯประจำปี 2565 เขต อ.บัวใหญ่ กองทุนฟื้นฟูฯ รับมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องอุปโภคบริโภค จากธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขานครราชสีมา เพื่อนำไปมอบให้กลุ่มเป้าหมายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุฯ ประจำปี 2565

อบจ.โคราช ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลและเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุฯ ประจำปี 2565 เขต อ.สูงเนิน และ อ.คง

  วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 กองทุนฟื้นฟูฯ โดย อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล และเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะ กึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565  ทีมที่ 1 ลงพื้นที่อำเภอสูงเนิน…

อบจ.โคราช ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลและเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุฯ ประจำปี 2565 เขต อ.พระทองคำ อ.ขามทะเลสอ และ อ.โนนสูง

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 กองทุนฟื้นฟูฯ โดย อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลและเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 โดยทีมที่ 1 ลงพื้นที่อำเภอพระทองคำ จำนวน 4 หลัง…

ข่าวประชาสัมพันธ์