กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ลงนาม MOU จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟู “สุขใจใกล้บ้าน” เพิ่ม 8 แห่ง

(25 มีนาคม 2565) ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน และพิธีลงนามความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน กับ อปท. 8 แห่ง ใน 3 อำเภอ ประกอบด้วย…

ศพพ.ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ปี2565

(9 กุมภาพันธ์ 2565) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ศพพ.) อบจ.นครราชสีมา โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการในพื้นที่ การออกสำรวจความต้องการ และแนะนำการใช้กายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ณ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา บ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ 15 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา #อบจโคราช…