ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี ส่งเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงาน ณ ศพพ.นม.เตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฯ อบจ.โคราช ลงพื้นที่ประเมินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ประจำปี 2567 เขต อ.โนนสูง และ อ.ขามสะแกแสง พิธีลงนาม MOU จัดตั้งศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการระหว่าง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมากับ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ อบจ.โคราช ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลและเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุฯประจำปี 2566 เขต อ.โนนสูง อบจ.โคราช ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ พร้อมหารือแนวทางเพิ่มงบประมาณสนับสนุนโครงการที่จำเป็นแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2567

อบต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี ส่งเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงาน ณ ศพพ.นม.เตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฯ

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นางรังสิยา นุทกิจ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบจ.นครราชสีมา, นางสาวนันท์นภัส แนมขุนทด หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์, นายวีระ ปิ่นหิรัญ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ พร้อมด้วยทีมช่าง ศพพ.นม. ในนามกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผู้นำท้องถิ่นท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติการซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ รถวีลแชร์…

อบจ.โคราช ลงพื้นที่ประเมินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ประจำปี 2567 เขต อ.โนนสูง และ อ.ขามสะแกแสง

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ดร. ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมาย นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ.นครราชสีมา ประธานคณะทำงานประเมินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน นำคณะทำงานลงพื้นที่โครงการประเมินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ (1) ณ รพ.สต.นาราดพัฒนา ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา…

ข่าวประชาสัมพันธ์