อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และพัสดุ โรงเรียน สถานีขนส่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานำโดย นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล ผู้อำนวยการสำนักคลัง ร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวศิริพร แสไพศาล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ➡️จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และพัสดุ โรงเรียน สถานีขนส่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ⬅️
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล21 โคราช โดยดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.,พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษาฯ, นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม สอบจ.อ.เมือง ,นายเตชิต วัชรเมธาพงศ์ ผอ.กองสาธารณสุข , ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการ รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *