หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
อบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ต้อนรับคณะทีมประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565
รายงานผลการจัดเก็บรายได้
รายงานผลการจัดเก็บรายได้
การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้(KM)
การจัดการองค์ความรู้(KM)
รายงานผล
การประเมินความพึงพอใจ
analysis-g5b38cf2ab_1280
การชำระภาษีออนไลน์
ด้วยระบบ QR Code
Premium Vector _ Tax payment design