หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566 (เขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา)
อบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 “ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรม หรือสถานที่คล้ายคลึงกัน ในเขตพื้นที่ จ.นครราชสีมา”
อบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566
การประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และพัสดุ โรงเรียน สถานีขนส่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการจัดเก็บรายได้
รายงานผลการจัดเก็บรายได้
การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้(KM)
การจัดการองค์ความรู้(KM)
รายงานผล
การประเมินความพึงพอใจ
analysis-g5b38cf2ab_1280
การชำระภาษีออนไลน์
ด้วยระบบ QR Code
Premium Vector _ Tax payment design