– เปลี่ยนแปลง – ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนสองครพิทยาคม

2021-09-16T12:10:15+07:00

– เปลี่ยนแปลง – ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนสองครพิทยาคม2021-09-16T12:10:15+07:00

ประกาศ ผลการประเมินบุคคล(สัมภาษณ์) การย้ายข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สายงานบริหารสถานศึกษา กรณีเกษียณอายุราชการ

2021-09-15T19:02:36+07:00

ประกาศ ผลการประเมินบุคคล(สัมภาษณ์) การย้ายข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สายงานบริหารสถานศึกษา กรณีเกษียณอายุราชการ2021-09-15T19:02:36+07:00

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนแบบ 216 ก (อาคาร 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-08-31T16:26:01+07:00

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนแบบ 216 ก (อาคาร 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-08-31T16:26:01+07:00

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-07-30T16:17:42+07:00

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-07-30T16:17:42+07:00

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน

2021-01-04T15:56:20+07:00

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน2021-01-04T15:56:20+07:00

ประกาศ รายงานผลการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

2021-01-04T13:29:38+07:00

ประกาศ รายงานผลการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤศจิกายน 25632021-01-04T13:29:38+07:00

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ประกาศเปิดเผยราคากลาง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียน จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะคอมพิวเตอร์)

2020-12-23T11:18:33+07:00

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ประกาศเปิดเผยราคากลาง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียน จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะคอมพิวเตอร์)2020-12-23T11:18:33+07:00
Go to Top