ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Homeประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-02-24T23:08:42+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-02-24T23:08:42+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-02-24T23:06:09+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-02-24T23:06:09+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่บริเวณสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-02-24T20:58:35+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่บริเวณสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-02-24T20:58:35+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้าหนนองมะเขือใหญ่ ตำบลช่องแมว เชื่อมบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-02-23T18:08:08+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้าหนนองมะเขือใหญ่ ตำบลช่องแมว เชื่อมบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-02-23T18:08:08+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อเครื่องเจาะบ่อบาดาลอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-02-24T20:56:33+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อเครื่องเจาะบ่อบาดาลอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-02-24T20:56:33+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 8 คัน ๆ ละ 868,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-02-22T23:42:25+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 8 คัน ๆ ละ 868,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-02-22T23:42:25+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-02-18T23:23:46+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-02-18T23:23:46+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ประสานงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-02-18T21:39:35+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ประสานงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-02-18T21:39:35+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-02-17T23:01:29+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-02-17T23:01:29+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง JCB หมายเลขทะเบียน ตง – 5316 นครราชสีมา รหัสพัสดุ 018 – 53 – 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-02-17T23:00:29+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง JCB หมายเลขทะเบียน ตง – 5316 นครราชสีมา รหัสพัสดุ 018 – 53 – 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-02-17T23:00:29+07:00
Go to Top