โรงเรียนประทาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-17T15:47:25+07:00

โรงเรียนประทาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-09-17T15:47:25+07:00

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดการศึกษาโดยใช้ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-17T15:45:57+07:00

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดการศึกษาโดยใช้ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-09-17T15:45:57+07:00

โรงเรียนประทาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อโครงการติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนประทาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-09-17T13:28:42+07:00

โรงเรียนประทาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อโครงการติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนประทาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-09-17T13:28:42+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียนกฤษณาวิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-16T14:17:12+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียนกฤษณาวิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-09-16T14:17:12+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.๐๑๒๑๙ สามแยก ทล.๒-บ้านยองแยง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-09-16T13:00:13+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.๐๑๒๑๙ สามแยก ทล.๒-บ้านยองแยง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-09-16T13:00:13+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-16T12:15:23+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-09-16T12:15:23+07:00

– เปลี่ยนแปลง – ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนสองครพิทยาคม

2021-09-16T12:10:15+07:00

– เปลี่ยนแปลง – ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนสองครพิทยาคม2021-09-16T12:10:15+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-16T12:08:47+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-09-16T12:08:47+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-16T12:07:38+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-09-16T12:07:38+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade สำหรับตู้ Enclousure/Chassis แบบที่ ๑ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-09-16T10:41:57+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade สำหรับตู้ Enclousure/Chassis แบบที่ ๑ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-09-16T10:41:57+07:00
Go to Top