ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติพร้อมก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำ บ้านบุตะโกเมืองใหม่ หมู่ที่ 19 ตำบลวังน้ำเขียว ถึงบ้านโคกสันติสุข หมู่ที่ 9 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-24T13:33:11+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติพร้อมก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำ บ้านบุตะโกเมืองใหม่ หมู่ที่ 19 ตำบลวังน้ำเขียว ถึงบ้านโคกสันติสุข หมู่ที่ 9 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-01-24T13:33:11+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-01-24T11:47:28+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-01-24T11:47:28+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์โดยสาร 2 ชั้น รุ่น O500 RSD หมายเลขทะเบียน 40 – 0405 นครราชสีมา รหัสพัสดุ 003 – 50 – 0001

2022-01-21T16:37:12+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์โดยสาร 2 ชั้น รุ่น O500 RSD หมายเลขทะเบียน 40 – 0405 นครราชสีมา รหัสพัสดุ 003 – 50 – 00012022-01-21T16:37:12+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 163 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-20T15:58:04+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 163 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-01-20T15:58:04+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องเป่าลม ขนาด 600 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-20T15:56:06+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องเป่าลม ขนาด 600 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-01-20T15:56:06+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-20T15:54:17+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-01-20T15:54:17+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลอง บ้านยุบอีปูน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหมี – บ้านวังขอน หมู่ที่ 14 ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-19T15:59:09+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลอง บ้านยุบอีปูน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหมี – บ้านวังขอน หมู่ที่ 14 ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-01-19T15:59:09+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในงานภายใต้โครงการปรับปรุงตกแต่งห้องนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โรงเรียนคลองไผ่วิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-19T15:58:02+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในงานภายใต้โครงการปรับปรุงตกแต่งห้องนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โรงเรียนคลองไผ่วิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-01-19T15:58:02+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจำกัดของเสียอันตรายและค่าจ้างเหมารถ ROLL OFF(พ่วง) ขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯ มีข้อความโครงการ”จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครราชสีมา” ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ” ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-19T13:05:46+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจำกัดของเสียอันตรายและค่าจ้างเหมารถ ROLL OFF(พ่วง) ขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯ มีข้อความโครงการ”จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครราชสีมา” ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ” ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-01-19T13:05:46+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องโทรศัพท์ระบบดิจิตอล แบบ 2 หมายเลข สำหรับระบบโทรศัพท์สื่อสารผ่านระบบเครือข่าย IP จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-19T12:56:36+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องโทรศัพท์ระบบดิจิตอล แบบ 2 หมายเลข สำหรับระบบโทรศัพท์สื่อสารผ่านระบบเครือข่าย IP จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-01-19T12:56:36+07:00
Go to Top