ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.01222) บ้านโกรก – ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2022-01-24T15:02:52+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.01222) บ้านโกรก – ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2022-01-24T15:02:52+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากร้านศิวิไล หมู่ที่ 1 ตำบลบัวลาย – บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-01-24T15:01:45+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากร้านศิวิไล หมู่ที่ 1 ตำบลบัวลาย – บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-01-24T15:01:45+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อม/สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 ตำบลหันห้วยทราย เชื่อม บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-01-24T15:00:13+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อม/สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 ตำบลหันห้วยทราย เชื่อม บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-01-24T15:00:13+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตำบล บ้านถนนหัก หมู่ที่ 9 – บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลสีดา ถึงบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลสีดา(เขตเทศบาลตำบลสีดา) อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-01-24T14:58:35+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตำบล บ้านถนนหัก หมู่ที่ 9 – บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลสีดา ถึงบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลสีดา(เขตเทศบาลตำบลสีดา) อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-01-24T14:58:35+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนข้างโรงเรียนวัดประชานิมิตร(เชื่อม อบต.บัวใหญ่) อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

2022-01-24T14:57:00+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนข้างโรงเรียนวัดประชานิมิตร(เชื่อม อบต.บัวใหญ่) อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา2022-01-24T14:57:00+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

2022-01-21T14:50:38+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง2022-01-21T14:50:38+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.17210 บ้านขุนละคร – บ้านหนองออ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2022-01-20T15:07:14+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.17210 บ้านขุนละคร – บ้านหนองออ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2022-01-20T15:07:14+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดน้อย เชื่อม ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

2022-01-19T15:19:48+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดน้อย เชื่อม ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา2022-01-19T15:19:48+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงถนนลาดยาง(แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ถนนสาย กม.9 ธนะรัชต์ผ่านศึก – วชิราฯ(สายข้างวัดถ้ำเขาวง) บ้านหนองน้ำแดง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำแดง เชื่อมตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

2022-01-18T14:56:44+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงถนนลาดยาง(แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ถนนสาย กม.9 ธนะรัชต์ผ่านศึก – วชิราฯ(สายข้างวัดถ้ำเขาวง) บ้านหนองน้ำแดง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำแดง เชื่อมตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา2022-01-18T14:56:44+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านทุ่งพนมวัง หมู่ที่ 12 ถึงบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านวะภูแก้ว ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสุงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

2022-01-18T14:55:03+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านทุ่งพนมวัง หมู่ที่ 12 ถึงบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านวะภูแก้ว ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสุงเนิน จังหวัดนครราชสีมา2022-01-18T14:55:03+07:00
Go to Top