ยกเลิกประกาศ

Homeยกเลิกประกาศ

– ยกเลิก – ประกาศโครงการจัดซื้อวัสดุในการป้องกันโรคระบาดโควิด 2019 โดยวิธีคัดเลือก

2020-12-02T11:27:33+07:00

– ยกเลิก – ประกาศโครงการจัดซื้อวัสดุในการป้องกันโรคระบาดโควิด 2019 โดยวิธีคัดเลือก2020-12-02T11:27:33+07:00

– ยกเลิก – ประกาศ ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนสองครพิทยาคม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-11-12T15:16:47+07:00

– ยกเลิก – ประกาศ ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนสองครพิทยาคม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-11-12T15:16:47+07:00

– ยกเลิก – ประกาศเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อหีบบัตรเลือกตั้งและคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง และเรื่อง จัดซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง

2020-11-10T16:34:37+07:00

– ยกเลิก – ประกาศเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อหีบบัตรเลือกตั้งและคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง และเรื่อง จัดซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง2020-11-10T16:34:37+07:00

– ยกเลิก – ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง สำหรับโครงการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2020-11-05T16:35:13+07:00

– ยกเลิก – ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง สำหรับโครงการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2020-11-05T16:35:13+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว ถนนทางเข้าและแบบจัดสวนโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-09-10T15:32:38+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว ถนนทางเข้าและแบบจัดสวนโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-09-10T15:32:38+07:00

– ยกเลิก – ประกาศ ประกวดราคา ซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-09-08T16:10:44+07:00

– ยกเลิก – ประกาศ ประกวดราคา ซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-09-08T16:10:44+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.17309) บ้านหนองหว้า – บ้านหนองขาม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-09-02T15:52:00+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.17309) บ้านหนองหว้า – บ้านหนองขาม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-09-02T15:52:00+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงซ่อมสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.19101) บ้านหนองกระโดน – บ้านหนองม่วง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-08-20T13:52:12+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงซ่อมสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.19101) บ้านหนองกระโดน – บ้านหนองม่วง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-08-20T13:52:12+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-08-03T15:28:08+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-08-03T15:28:08+07:00

– ยกเลิก – ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลงวันที่ 1 เมษายน 2563

2020-08-03T15:22:55+07:00

– ยกเลิก – ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลงวันที่ 1 เมษายน 25632020-08-03T15:22:55+07:00
Go to Top