– ยกเลิก – ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อต้นไม้และวัสดุปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติ และป้องกันสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-04T17:23:56+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ยกเลิก – ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อต้นไม้และวัสดุปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติ และป้องกันสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-01-04T17:23:56+07:00

-ยกเลิก- ประกาศโครงการก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 25 ต้น ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองมโนรมย์ ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2021-10-01T08:50:18+07:00

-ยกเลิก- ประกาศโครงการก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 25 ต้น ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองมโนรมย์ ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2021-10-01T08:50:18+07:00

-ยกเลิก- ประกาศโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ วัสดุเคมีภัณฑ์และอื่น ๆ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดประจำท้องถิ่น

2021-09-28T21:50:47+07:00

-ยกเลิก- ประกาศโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ วัสดุเคมีภัณฑ์และอื่น ๆ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดประจำท้องถิ่น2021-09-28T21:50:47+07:00

-ยกเลิก- ประกาศ ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 216 ล และอาคาร 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-09-27T14:01:33+07:00

-ยกเลิก- ประกาศ ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 216 ล และอาคาร 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-09-27T14:01:33+07:00

-ยกเลิก- ประกาศผู้ชนะที่ได้รับการคัดเลือก โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน โรงเรียนมัธยมบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

2021-09-27T12:52:09+07:00

-ยกเลิก- ประกาศผู้ชนะที่ได้รับการคัดเลือก โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน โรงเรียนมัธยมบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา2021-09-27T12:52:09+07:00

-ยกเลิก- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๗ โครงการ

2021-09-20T11:26:07+07:00

-ยกเลิก- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๗ โครงการ2021-09-20T11:26:07+07:00

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.17309) บ้านหนองหว้า – บ้านหนองขาม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-08-26T15:13:04+07:00

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.17309) บ้านหนองหว้า – บ้านหนองขาม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-08-26T15:13:04+07:00

-ยกเลิก- ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น เครื่องตรวจวัดคุณภาพการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

2021-08-20T15:46:00+07:00

-ยกเลิก- ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น เครื่องตรวจวัดคุณภาพการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร ลงวันที่ 13 สิงหาคม 25642021-08-20T15:46:00+07:00

ยกเลิก ร่างประกาศ โครงการขอจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนและจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ครู สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2021-07-08T12:12:33+07:00

ยกเลิก ร่างประกาศ โครงการขอจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนและจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ครู สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2021-07-08T12:12:33+07:00

ยกเลิก ประกาศ ประกวดราคากลาง การจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-07-08T12:09:13+07:00

ยกเลิก ประกาศ ประกวดราคากลาง การจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-07-08T12:09:13+07:00
Go to Top