About Nopparat Khiawsungnoen

This author has not yet filled in any details.
So far Nopparat Khiawsungnoen has created 867 blog entries.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านปราสาทใต้ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหินดาด เชื่อมบ้านถ้ำเต่า หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-22T16:02:30+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านปราสาทใต้ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหินดาด เชื่อมบ้านถ้ำเต่า หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-09-22T16:02:30+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านไก่เส่า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุดน้อย เชื่อมบ้านหนองรี หมู่ที่ ๓ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-22T15:59:56+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านไก่เส่า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุดน้อย เชื่อมบ้านหนองรี หมู่ที่ ๓ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-09-22T15:59:56+07:00

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อ โครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ และเครื่องโปรเจคเตอร์มัลติมีเดียภายในอาคารหอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-09-22T15:31:24+07:00

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อ โครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ และเครื่องโปรเจคเตอร์มัลติมีเดียภายในอาคารหอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-09-22T15:31:24+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียนปากช่อง ๒ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-22T15:27:50+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียนปากช่อง ๒ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-09-22T15:27:50+07:00

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน

2021-09-20T15:35:48+07:00

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน2021-09-20T15:35:48+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังโรงใหญ่ เชื่อมบ้านวังโรงน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-20T14:36:58+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังโรงใหญ่ เชื่อมบ้านวังโรงน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-09-20T14:36:58+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-20T12:27:22+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-09-20T12:27:22+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนหมัน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองงูเหลือม – ก.ม.11 เชื่อมต่อตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2021-09-20T12:18:18+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนหมัน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองงูเหลือม – ก.ม.11 เชื่อมต่อตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา2021-09-20T12:18:18+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.16202) บ้านหนองเครือ – บ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

2021-09-20T12:10:09+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.16202) บ้านหนองเครือ – บ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา2021-09-20T12:10:09+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.18009) สายยุทธศาสตร์ บ้านกุดจิก – บ้านนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

2021-09-20T12:05:40+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.18009) สายยุทธศาสตร์ บ้านกุดจิก – บ้านนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา2021-09-20T12:05:40+07:00
Go to Top