วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:00 น.  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้เข้าร่วมการตัดสินการประกวดโครงการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมผ้าและอาหาร โคราชบ้านเอง พร้อมมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ พร้อมด้วย นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา, นางเอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรม และนายฐิติรัตน์ พงษ์พุทธรักษ์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดนครราชสีมา ที่ สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ต.มะเริง อ.เมือง
      ซึ่งโครงการฯ นี้เป็นการต่อยอดสร้างสรรค์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารพื้นถิ่น และผ้าพื้นเมือง ของจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ต่อไป ที่ดำเนินการโดย สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม,พัฒนาการชุมชนจังหวัดนครราชสีมา , มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสมาคมนักข่าวจังหวัดนครราชสีมา