วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่าน มาเที่ยวงาน “ชมบอนสี” #หนองบุญมาก’64 จัดงานระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564 ที่ รร.บ้านใหม่ไทยเจริญ ต.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น และฟื้นฟูการท่องเที่ยวจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือแก้ไขความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบการต่างๆ ให้ได้มีรายได้ และ พลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากให้ก้าวเดินต่อไปได้