วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ณ รร.แคนทารี โคราช  นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เข้าร่วม “โครงการอบรมจิตอาสาครัวเชฟภาคอีสานตอนล่าง ทำความดีด้วยหัวใจ” จัดโดยคณะกรรมการฝ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และมีความเข้าใจในการจัดครัวเคลื่อนที่ในการเข้าพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันท่วงที
      โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิด “โครงการจิตอาสาครัวเชฟภาคอีสานตอนล่าง ทำความดีด้วยหัวใจ” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติ