4 ตุลาคม 2564 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. มอบหมายให้ นางสาวรัชฎา ใจกล้า ส.อบจ. อ.เมือง เขต 5 นำน้ำดื่ม จำนวน 50 โหล มอบให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ และ ผู้มารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ณ รพ.สต.บ้านหนองปลิง ต.หนองบัวศาลา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นการสนับสนุน การทำงานของ เจ้าหน้าที่ และบุคคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป