วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดโครงการโคราชฟลาวเวอร์ดีไซด์ ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมไม้ดอก หลักสูตร “การผลิตไม้ดอกคุณภาพ” รุ่นที่ 1ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2564 โดยมี นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1 ,นางสาวนงนุช เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 2 ,นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อ.เสิงสาง ร่วมเป็นเกียรติ ณ บ้านดินวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
      โคราชฟลาวเวอร์ดีไซด์ ถือเป็นการนำร่องด้านการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมดอกไม้ในจังหวัดนครราชสีมา ด้วยหลักสูตรการผลิตไม้ดอกคุณภาพ ไม้ดอกแปรรูป อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายเกษตรกร และผู้ประกอบการไม้ดอกคุณภาพ ทั้งนี้หลักสูตรที่นำมาใช้ในการอบรม ทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการผลิตไม้ดอกคุณภาพ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน ระยะเวลาอบรม 3 วัน ,หลักสูตรผลิตภัณฑ์ไม้ดอกแปรรูป ชา เมนูอาหาร เครื่องดื่มและขนมดอกไม้กินได้ อบรม 1รุ่น 40 คน ระยะเวลา 3 วัน ,หลักสูตรที่ 3 ไม้ดอกแปรรูป พวงมาลัย ดอกไม้สด การจัดทำพวงหรีด และการจัดดอกไม้สด อบรม 1 รุ่น รุ่นละ 40 คน ระยะเวลา 3 วัน และหลักสูตรที่ 4 ผลิตภัณฑ์ไม้ดอกแปรรูป น้ำปรุง น้ำหอม น้ำดอกไม้สกัด เครื่องสำอางค์ อบรม 1 รุ่น อบรมรุ่นละ 40 คน ระยะเวลา 3 วัน