วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมวิสาหกิจชุมชนคนรักการเกษตรเสิงสาง ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการนวดตอกเส้นแบบภูมิปัญญาล้านนา เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-9 พ.ย. 2564
      โดยมี นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อ.เสิงสาง, นายอภินันท์ ใจรื่น ปลัดอำเภอฯ, นายวิทยา สง่ากลาง รักษาการ สสอ. และนายวีระศักดิ์ คำแก้ว ผอ.รร.สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ร่วมเป็นเกียรติฯ