วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมงานพิธีเปิดขบวนเดินรถไฟ รอบปฐมฤกษ์เส้นทาง โคราช-ปัตตานี “โคราชมหานคร” ศูนย์กลางเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีนายชรินทร์ ทองสุข รอง ผวจ. เป็นประธาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก, นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 2, นายธีรวีร์ มิตรสูงเนิน ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 6, นางสาวธัญญารัตน์ รัตนชินกร ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 7, นายสมาน พุทธรักษา หัวหน้ากองจัดการเดินรถดีเซล เข้าร่วมพิธี ที่ สถานีรถไฟบ้านกระโดน ต.หนองไข่น้ำ อ.เมือง