วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบหมายให้  นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมต้อนรับ  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ำ อ.โนนสูง และมอบถุงน้ำใจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โดยมี นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รอง ผวจ. และข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ร่วมต้อนรับ