วันที่ 20 ตุลาคม 2564  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา เดินทางไปมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และป้ายโครงการ ให้กับศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน (จัดตั้งใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ หน่วยบริการ รพ.สต.ระกาย ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ จำนวน 488,000 บาท โดยมี นายประสิทธิ์ บ่อสารคาม ผอ.รพ.สต.ระกาย เป็นผู้รับมอบ
      พร้อมกันนี้ยังมี นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ.นม., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ., นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ., นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.นม. ร่วมเป็นเกียรติฯ