วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น. ที่สนามกีฬาสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา นำบุคลากรในสังกัด จำนวนกว่า 100 คน ทำกิจกรรมรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการเต้นแอโรบิก
โดยการนำศิลปะแม่ไม้มวยไทยในรูปแบบ “คีตะมวยไทยแอโรบิก” ซี่งนอกจากจะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้กับบุคลากรด้วยการออกกำลังกายแล้ว
ยังเป็นการอนุรักษ์ และเผยแพร่การออกกำลังกายด้วยท่าคีตะมวยไทยอีกด้วย
                        คีตะมวยไทยแอโรบิก ครั้งนี้ได้มีการบันทึกเทปวีดีโอ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับบุคลากร รวมถึงสถานศึกษาในสังกัดฯ ทั้ง 58 แห่ง ที่จะได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกายร่วมกัน ก่อให้เกิดกระแสการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร สำหรับการออกกำลังกายด้วย “คีตะมวยไทย” ท่าที่นำมาใช้ในกิจกรรม มีจำนวน 10 ท่า
เน้นการออกกำลังกายที่ดึงเอาท่วงท่า ลีลา อาวุธ ต่างๆ ของกีฬามวยไทย มาใช้เป็นท่ากายบริหาร เป็นการออกกำลังกายทุกๆ ส่วนของร่างกาย ประกอบด้วย
ท่าที่ 1 หมัดตรง , ท่าที่ 2 หมัดตวัต(หมัดฮุค) , ท่าที่ 3 หมัดเสย(หมัดสอยดาว) ท่าที่ 4 ศอกกระทุ้ง , ท่าที่ 4 ศอกกระทุ้ง , ท่าที่ 5 ศอกตัด , ท่าที่ 6 ศอกงัด ,
ท่าที่ 7 เข่าตรง , ท่าที่ 8 เตะตรง , ท่าที่ 9 เตะตัด และ ท่าสุดท้าย ท่าที่ 10 ถีบตรง
Facebook Comments