วันที่ 17 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น. นายนรเสฎฐ์  ศิริโรจนกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) นครราชสีมา พร้อมด้วย นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ. เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองผือ อ.บัวลาย ที่อยู่ในความดูแลของ อบจ.นครราชสีมา เพื่อนำข้อมูลจากการตรวจเยี่ยมรายงานต่อ นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารจัดการและปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดใช้การไม่ได้ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังให้ศูนย์ฯ แห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มรูปแบบ ตามนโยบายลำดับแรกของ นางยลดาฯ นายก อบจ.นครราชสีมา ที่ต้องการดำเนินนโยบายโครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการส่งเสริมพัฒนาชุมชนและสังคม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          ในเวลาต่อมา รองนายก อบจ. ได้เดินทางไปยัง รร.หนองหว้าพิทยาสรรค์ และ รร.บัวลาย สังกัด อบจ.นครราชสีมา เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมเน้นย้ำหากทางโรงเรียนมีปัญหาหรือขาดเหลือสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนแล้วให้แจ้งมายังต้นสังกัดเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือต่อไป โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียน ของทั้ง 2 โรงเรียนให้การต้อนรับ

          จากนั้น ก่อนเดินทางกลับ ได้เข้าเยี่ยมเยียน พูดคุย และให้กำลังใจศูนย์ประสานงาน อบจ.นครราชสีมา ประจำ อ.บัวลาย สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ โดยมี นายศุภกิจ  พรหมลา หัวหน้าฝ่ายศูนย์ประสานงานท้องถิ่น และ หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ.ประจำ อ.บัวลาย นำเสนอข้อมูลต่างๆ ด้านการดำเนินงานของศูนย์แห่งนี้

Facebook Comments