วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อำเภอปักธงชัย นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉิน โรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา รุ่นที่ 1 พร้อมด้วยนายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ.นครราชสีมา และนายพรเทพ ศิริโรจนกุล ส.อบจ.นครราชสีมา เขตอำเภอปักธงชัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ ณ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Facebook Comments